Różaniec Święty Papieża Jana Pawła II

według Listu Apostolskiego Rosarium Virginis Mariae

Informacje podstawowe

Książeczka może być przydatna dla wszystkich wiernych, szczególnie tych, którzy pragną kontemplować tajemnice różańcowe. Ponadto może być wykorzystana przez katechetów, przez dzieci przystępujące do pierwszej Komunii Świętej oraz przez młodzież przyjmującą sakrament bierzmowania, a to z racji, że zawiera szczegółowy opis sposobu odmawiania – kontemplacji Różańca Świętego.

 • TYTUŁ
  Różaniec Święty Papieża Jana Pawła II według Listu Apostolskiego Rosarium Virginis Mariae

  AUTOR
  Andrzej Witkowski

  WYDAWNICTWO
  Oficyna Jana Pawła II

  ROK WYDANIA
  2006

  LICZBA STRON
  64OTWÓRZ KSIĄŻKĘ W FORMACIE PDF

Informacje dodatkowe

O książeczce

jp2-z-rozancem

…weźcie znów ufnie do rąk koronkę różańca … Oby ten mój apel nie popadł w zapomnienie nie wysłuchany!

Jan Paweł II

Szczególna fascynacja treścią listu apostolskiego ROSARIUM VIRGINIS MARIAE naszego umiłowanego Ojca Świętego Jana Pawła II, myśl o godnym upowszechnieniu jego treści oraz podziękowanie Jego Świątobliwości za pomoc w odkryciu prawdy, którą głosi, że „najpiękniejszy jest czas poświęcony modlitwie” spowodowały opracowanie książeczki pod tytułem:

„RÓŻANIEC ŚWIĘTY
WEDŁUG LISTU APOSTOLSKIEGO
ROSARIUM VIRGINIS MARIAE
PAPIEŻA JANA PAWŁA II”.

Książeczka powstała więc na podstawie:

 • tekstów Pisma Świętego,
 • listu apostolskiego Jana Pawła II: Rosarium Virginis Mariae,
 • tekstów rozważań Drogi Krzyżowej, przygotowanych przez Jana Pawła II w 1984 r.,
 • nauczania Jana Pawła II,
 • tekstów prof. Włodzimierza Fijałkowskiego i Ewy Kowalewskiej z Klubu Przyjaciół Ludzkiego Życia w Gdańsku do Różańca w obronie życia i polskiej rodziny.

W pierwszej części zawiera:

 • informacje o tym, kiedy Matka Boża prosiła o odmawianie Różańca Świętego,
 • wyjątki z listu apostolskiego Jana Pawła II Rosarium Virginis Mariae,
 • informacje o sposobie odprawiania Różańca według propozycji Jana Pawła II,
 • wykaz obietnic Matki Bożej za odmawianie Różańca,

W końcowej części zawiera:

 • treść Litanii Loretańskiej (zdjęcie MATKI BOŻEJ z Loreto + historia),
 • treść modlitwy Salve Regina,
 • treść modlitwy św. Bernarda.

Główna część książeczki obejmuje dwadzieścia tajemnic. Każda tajemnica ma:

 • swój tytuł,
 • odpowiedni tekst biblijny,
 • treść rozważania,
 • prośby – intencje.
Książeczka otrzymała imprimatur KURII METROPOLITALNEJ GDAŃSKA.

Proszę zauważyć, że Ojciec Święty Jan Paweł II w swoim liście apostolskim ROSARIUM VIRGINIS MARIAE słowo kontemplacja użył aż 58 razy. Dlatego moją myślą przewodnią przy opracowywaniu tej książeczki była realizacja zaleceń Papieża, aby Różaniec Święty miał charakter wyraźnie kontemplacyjny.

Książeczka może więc być przydatna dla wszystkich wiernych, szczególnie tych, którzy pragną kontemplować tajemnice różańcowe. Ponadto może być wykorzystana przez katechetów, przez dzieci przystępujące do pierwszej Komunii Świętej oraz przez młodzież przyjmującą sakrament bierzmowania, a to z racji, że zawiera szczegółowy opis sposobu odmawiania – kontemplacji Różańca Świętego.

O kontemplacji w swoim liście Jan Paweł II między innymi pisze:

 • Różaniec należy do najlepszej i najbardziej wypróbowanej tradycji kontemplacji chrześcijańskiej;
 • ponowne odkrycie Różańca oznacza zagłębienie się w kontemplowanie tajemnic;
 • Maryja jest niedoścignionym wzorem kontemplacji Chrystusa;
 • Maryja stale przypomina wiernym tajemnice swego Syna, pragnąc, by je kontemplowano;
 • Różaniec, właśnie wychodząc z doświadczenia Maryi, jest modlitwą wyraźnie kontemplacyjną;
 • jeśli brak kontemplacji, Różaniec upodabnia się do ciała bez duszy;
 • Różaniec, jako medytacja o Chrystusie z Maryją, jest zbawienną kontemplacją;
 • powtarzanie słów ‘Zdrowaś Maryjo’ jest jakby kanwą, na której rozwija się kontemplacja tajemnic;
 • ponowne odkrycie wartości milczenia jest jednym z sekretów praktykowania kontemplacji;
 • ważne jest, żeby Chwała Ojcu, szczyt kontemplacji, zostało w Różańcu dobrze uwydatnione;
 • sprawą naprawdę wielkiej wagi jest to, by Różaniec był coraz bardziej pojmowany i przeżywany jako droga kontemplacji.

Ponadto wobec postępującej sekularyzacji, odrzucaniu Chrystusa i Jego Ewangelii w życiu osobistym człowieka, uważałem za konieczne i niezbędne przypomnienie słów naszego Wielkiego Rodaka, Papieża Jana Pawła II, które umieściłem na kontr okładce, a są przytoczone niżej.

„Kościół przyniósł Polsce Chrystusa – to znaczy klucz do rozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa!”

Warszawa, Plac Zwycięstwa, 2.06.1979 Jan Paweł II, Papież

„Czy można odrzucić Chrystusa i wszystko to, co On wniósł w dzieje człowieka? Oczywiście, że można. Człowiek jest wolny. Człowiek może powiedzieć Bogu: nie. Może powiedzieć Chrystusowi: nie. Ale pytanie zasadnicze: czy wolno? I: w imię czego „wolno”? Jaki argument rozumu, jaką wartość woli i serca można przedłożyć sobie samemu i bliźnim i rodakom i narodowi, ażeby odrzucić, ażeby powiedzieć „nie” temu, czym wszyscy żyliśmy przez tysiąc lat?! Temu, co stworzyło podstawę naszej tożsamości i zawsze ją stanowiło.”

Błonia Krakowskie 10.06.1979, Skoczów 22.05.1995 Jan Paweł II, Papież

Ponadto książeczka zawiera treść listu Abpa Stanisława Dziwisza z podziękowaniem, błogosławieństwem i podpisem Ojca Świętego Jana Pawła II, z dnia 5 marca 2005 roku oraz pieczęcią SEKRETARIATU OSOBISTEGO JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚCI.

List od abp. S. Dziwisza

List od abpa S. Dziwisza z 5 marca 2005

List od abpa S. Dziwisza z 5 marca 2005

Świadectwo

ŚWIADECTWO O WYKORZYSTANIU OPRACOWANEJ
PRZEZ ANDRZEJA WITKOWSKIEGO KSIĄŻECZKI p.t.:

„RÓŻANIEC ŚWIĘTY
WEDŁUG LISTU APOSTOLSKIEGO
ROSARIUM VIRGINIS MARIAE
PAPIEŻA JANA PAWŁA II”

Według: „NASZ DZIENNIK”; Poniedziałek, 29 stycznia 2007 r., Nr 24 (2737)

Z pierwszej strony gazety:
Największy z rodu Słowian
* O świętości Jana Pawła II mówi ks. bp Stanisław Stefanek
* Świadectwo nawrócenia dzięki modlitwie wstawienniczej sługi Bożego Jana Pawła II przysłane do „Naszego Dziennika” z Nowego Jorku

Z szesnastej strony gazety:
Odmieniłeś moje życie – Moc modlitwy różańcowej
Dnia 10 lutego 2006 r. moja koleżanka Danuta Ropiak, mieszkająca na stałe w Nowym Jorku, została potrącona przez samochód ciężarowy i w drodze do szpitala zmarła.

W listopadzie 2005 r. dałam jej w prezencie książeczkę pt. „Różaniec święty według Listu Apostolskiego Rosarium Virginis Marie Papieża Jana Pawła II”. Za książeczkę bardzo mi dziękowała. Była nią bardzo zachwycona. Po lekturze tej książeczki, po wielu latach przerwy, zaczęła się serdecznie modlić, przystąpiła do sakramentu pokuty i zaczęła przyjmować Komunię Świętą. Od tego czasu prawie codziennie chodziła do kościoła. Jej dalsza żarliwa modlitwa spowodowała, że jej mąż Bolesław zaczął chodzić z nią do kościoła. Nie wiem, czy w tym czasie przystąpił do sakramentu pokuty, ale osiem miesięcy później, kiedy przed śmiercią przebywał w szpitalu, poprosił o księdza. Zmarł w październiku 2006 roku.
Co przy tym wszystkim ciekawe, że kiedy była u mnie z mężem 7 lutego 2006 r., trzy dni przed jej wypadkiem, rozmawialiśmy właśnie o śmierci, o cierpieniach, chorobach i słabościach. Padło też pytanie, czy lepiej umrzeć nagle, czy cierpliwie pogodzić się z cierpieniem, chorobą, tak jak robił to nasz Ojciec Święty Jan Paweł II, który do końca był taki pogodny. Danusia zadała też pytanie, dlaczego modlimy się: „Od nagłej i niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie”?

Elżbieta Odrzywołek
Nowy Jork, 10 stycznia 2007 r.

Matka Boża z Loreto

mb-loreto
Stara legenda opowiada, że domek Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa z Nazaretu został znaleziony pod koniec XIII w., na pagórku w Loreto. Domek ten został tajemniczo przetransportowany przez zastęp aniołów.

Nie ma fundamentów, trzy ściany są murowane, a czwarta to kamień, jak z groty. To sanktuarium jest miejscem ciągłych pielgrzymek i żyje pobożnością maryjną. Litania Loretańska jest widocznym tego znakiem.

Święty dom jest pamiątką i ikoną tajemnicy wcielenia. Nad ołtarzem jest napis, który przypomina nam: „Tutaj Słowo stało się ciałem”.

Tutaj u stóp Maryi znajdziemy odpowiedzi na wszystkie pytania niepokojące ludzi i możemy powtórzyć za Maryją: ,,Wielbi dusza moja Pana”.

Najświętsza Maryja Panna wciąż czuwa i opiekuje się państwem Włoskim i jego mieszkańcami, jak to robiła w Nazarecie.

Sanktuarium Matki Bożej z Loreto jest najważniejszym we Włoszech.
Uroczystość Matki Bożej z Loreto obchodzi się 10 grudnia.