Część trzecia

Rozważania pochodzące z lipca 2012 r.

iskra-topbanner

Doboru tekstu, tytułu i pytań do poniższych tekstów dokonał Janusz Karc

PRYMAT SOLIDARNOŚCI (Gdynia 11 czerwca 1987 r.)

… Solidarność musi iść przed walką. Wówczas ludzkość może przetrwać. I może przetrwać i rozwijać się każdy naród w wielkiej ludzkiej rodzinie …
… bł. Jan Paweł II (homilia w czasie liturgii słowa dla ludzi morza).

1) Czy w moim życiu z kimś walczę, może z najbliższymi ?
2) Jeżeli walczę, to o co, co tracę w tej walce?
3) Czy zgadzam się z tą myślą że bez solidarności nie ma rozwoju ?
4) Bł. Janie Pawle II co to za ekonomia społeczna w której jest prymat solidarności nad walką, wszak wszyscy w jakiś sposób walczymy, wymódl mi proszę mądrość, która pozwoli mi ogarnąć tę myśl.

POJĘCIE SOLIDARNOŚCI (Gdynia 11 czerwca 1987 r.)

… Solidarność to znaczy sposób bytowania wielości ludzkiej, na przykład narodu, w jedności, w uszanowaniu wszystkich różnic, wszystkich odmienności, jakie pomiędzy ludźmi zachodzą, a więc jedność w wielości, a więc pluralizm, to wszystko mieści się w pojęciu solidarności. Sposób bytowania ludzkiej wielości mniejszej lub większej, całej ludzkości, poszczególnego narodu, bytowania w jedności godnej człowieka…
… bł. Jan Paweł II (homilia w czasie liturgii słowa dla ludzi morza).

1) Bo co to znaczy solidarność?
2) Często kogoś nie rozumiem, albo nie zgadzam się z nim, ale czy go szanuję?
3) Czy mam w sobie ciekawość inności, czy może jest we mnie potępienie ?
4) Bł. Janie Pawle II proszę o Twoją modlitwę w intencji tak pojętej solidarności dla mojej , rodziny , ojczyzny i całego współczesnego świata.

WALKA O SOLIDARNOŚĆ (Gdynia 11 czerwca 1987 r.)

… solidarność musi iść przed walką. Dopowiem: solidarność również wyzwala walkę. Ale nie jest to nigdy walka przeciw drugiemu. Walka, która traktuje człowieka jako wroga i nieprzyjaciela – i dąży do jego zniszczenia. Jest to walka o człowieka, o jego prawa, o jego prawdziwy postęp: walka o dojrzalszy kształt życia ludzkiego. Wtedy bowiem to życie ludzkie na ziemi staje się „bardziej ludzkie”, kiedy rządzi się prawdą, wolnością, sprawiedliwością i miłością…
… bł. Jan Paweł II (homilia w czasie liturgii słowa dla ludzi morza).
1) Walka, moja walka, czy ja mam taką odwagę aby walczyć z kimś o niego samego?
2) Czy walcząc z kolegą, czy koleżanką potrafię im pokazać że nie walczę z nimi tylko dla nich o prawdę , wolność , sprawiedliwość i miłość , czy po prostu jestem delikatna/y ?
3) Jak rozmawiać z innymi o wartości prawdy , czy miłosierdzia?
4) Cofnę się we wspomnieniach do sytuacji i osób, które mogłam/em zranić bo nie umiałam/Em pokazać prawdy, tylko wyzwoliłam/em walkę i pomodlę się za te osoby.

WARTOŚĆ SOLIDARNOŚCI (Gdynia 11 czerwca 1987 r.)

… Kiedy przed rokiem byłem w Indiach, podszedł do mnie niespodziewanie wnuk wielkiego Mahatmy Gandhiego i powiedział mi… Dziękujemy ci za twoją Ojczyznę za Polskę……
… bł. Jan Paweł II (homilia w czasie liturgii słowa dla ludzi morza).

1) Dlaczego tak powiedział wnuk niestrudzonego obrońcy praw człowieka i niepodległości swojego olbrzymiego narodu?
2) Pamiętam jak zaczytywaliśmy się Gandhim, aby jako młodzi ludzie w czasie stanu wojennego nie stosować przemocy, jak dziś pokonać: kłamstwo, półprawdy, nienawiści w takim samym stylu jak Gandisi czy Solidarność?
3) Jak zjednoczyć ludzi z różnych kultur wokół tych samych wartości?
4) Wyciszę się i postaram się wymyślić jakiś własny projekt obywatelskiego nieposłuszeństwa.

SOLIDARNOŚĆ BARDZO WAŻNE ZAGADNIENIE (Gdynia 11 czerwca 1987 r.)

… Przybywając Tutaj, nad morze, do Gdyni i Gdańska, miałem głęboką powinność powiedzenia tego wszystkiego, przeprowadzenia tej podstawowej analizy. Myślę że nawet gdyby ten papież, który przybył do was, nie był Polakiem, też musiałby to uczynić. To tak ważne zagadnienie …
… bł. Jan Paweł II (homilia w czasie liturgii słowa dla ludzi morza).

1) Po co ta analiza, co papież przez nią chciał nam powiedzieć?
2) Może chodzi o to, że idea solidarności jest ciągle ideą nie odkrytą, tak naprawdę mamy ogromny skarb tylko o tym nie wiemy?
3) Dlaczego to tak ważna idea, że nawet papież nie Polak powinien taką analizę uczynić?
4) Wyobrażę sobie stosunki społeczno gospodarcze, które mogłyby wyrastać z idei solidarności i postaram się o tym z kimś porozmawiać .

GŁĘBIA (Gdynia 11 czerwca 1987 r.)

…Człowiek współczesnej cywilizacji zagrożony jest chorobą powierzchowności, niebezpieczeństwem spłycenia. Trzeba pracować dla odzyskania głębi – tej głębi, która właściwa jest ludzkiej istocie. Tej głębi, która wzywa jego umysł i serce , podobnie jak morze wzywa. Jest to właśnie głębia prawdy i wolności, sprawiedliwości i miłości. Głębia pokoju.…
… bł. Jan Paweł II (homilia w czasie liturgii słowa dla ludzi morza).

1) Jaka/i tak naprawdę jestem, JAKIE SĄ MOJE WIĘZI, ślizgam się po płyciźnie, czy może szukam głębi?
2) A może po prostu mnie wzywa płycizna, doznań i fikcji, a prawdy tak naprawdę nie chcę?
3) Sprawiedliwość i miłość, która z nich jest ważniejsza?
4) Prawda i wolność – czy bez nurkowania w głębinach, bezkresu morza jestem w stanie zrozumieć te niezwykłą więź między prawdą i wolnością, Duchu Św. przyjdź proszę i razem z bł. Janem Pawłem II zanurkujmy proszę

TAJEMNICA MORZA (Gdynia 11 czerwca 1987 r.)

…Apostołowie byli rybakami, ludźmi morza, więc Chrystus często przebywał z nimi nad morzem – i pośród morza. Morze stało się więc szczególnym miejscem spotkania człowieka z Bogiem …
… bł. Jan Paweł II (homilia w czasie liturgii słowa dla ludzi morza).

1) Ciekawe dlaczego na Apostołów Chrystus wybrał rybaków, a nie bankierów czy prawników lub kogokolwiek innego, tylko samych rybaków, DWUNASTU RYBAKÓW ?
2) Mało tego lubił z nimi przebywać nad morzem i pośród morza?
3) Morze cóż za tajemnicę kryjesz?
4) A może jednak spotkanie z Bogiem nie wyklucza przyjemności? Gdy przychodzą takie upały jak w tych dniach, tęsknię za morzem bo daje ochłodę, wyobrażam sobie, że z piskiem opon wjeżdżam na plażę i nie zamykając drzwi samochodu idę do wody tak, jak stoję i zanurzam się i zanurzam się w ….?

KONTAKT Z BOGIEM (Gdynia 11 czerwca 1987 r.)

…Niejednemu z was potęga i bezkres morza ułatwia kontakt z Bogiem …
… bł. Jan Paweł II (homilia w czasie liturgii słowa dla ludzi morza).

1) Dlaczego ułatwia kontakt z Bogiem ? a nie np.: przybliża?
2) Czy morze pozwala lepiej zrozumieć ludzką słabość i, ograniczoność i wszechmoc Boga?
3) Czyż niejednemu/ej z nas morze nie pozwala dostrzec wartość lądu, bliskich, wspólnoty i tego wszystkiego co wydaje się takie oczywiste?
4) Błogosławiony Janie Pawle II, cóż byś dziś chciał nam jeszcze powiedzieć o morzu i kontakcie z Bogiem?

SIŁA W MODLITWIE (Gdynia 11 czerwca 1987 r.)

…Aby zachować swą tożsamość, aby utrzymać serdeczną więź rodzinną, aby nie ulec słabości, musicie być ludźmi modlitwy. W modlitwie znajdować siłę i moc w chwilach osamotnienia i tęsknoty …
… bł. Jan Paweł II (homilia w czasie liturgii słowa dla ludzi morza).

1) Ciekawe jaka w tej myśli jest więź tożsamości z modlitwą?
2) Co to znaczy być człowiekiem modlitwy?
3) Gdzie szukam wsparcia w trudnych dla mnie chwilach, czy kłócę się z Bogiem aby zrozumieć w moim życiu Wolę Boga?
4) Jeżeli dane mi było odczuwać na modlitwie obecność Boga wrócę do tych Chwil i poproszę umiłowanego Ojca aby zechciał ponownie ze mną chociaż przez chwilę być.

AMBASADOROWIE (Gdynia 11 czerwca 1987 r.)

…Pamiętajcie, że jesteście ambasadorami własnego narodu i rzecznikami wartości, którymi on żyje. Wymaga to od was zdecydowanej postawy moralnej w zetknięciu z wpływami ateistycznymi, z falami zepsucia i deprawacji. …
… bł. Jan Paweł II (homilia w czasie liturgii słowa dla ludzi morza).

1) Czy potrafię się cieszyć z faktu że urodziłem się jako Polka/ak?
2) Jak silne jest moje przywiązanie do wartości, które ukształtowały mój naród ?
3) Czy potrafię okazać swoją zdecydowaną postawę?
4) A może są inne źródła mojej miłości do mojego narodu, jeżeli tak, to postaram się je nazwać po imieniu.

DAR POMORZA (Gdynia 11 czerwca 1987 r.)

…Dar Pomorza. Mówi o całej waszej trudnej historii, a równocześnie o historii niezłomnej, o tym przetrwaniu na przestrzeni stuleci i całego tysiąclecia. Ja, który dzisiaj Tutaj z łaski Bożej mogłem przybyć pragnę podziękować za ten dar . …
… bł. Jan Paweł II (homilia w czasie liturgii słowa dla ludzi morza).
1) Czym jest dar Pomorza dla całej ojczyzny?
2) Co jest naszym darem Pomorza, czy tylko przypomnienie o idei solidarności, czy może coś
więcej?
3) Cóż tak niezwykłego jest w darze Pomorza, że błogosławiony Jan Paweł II nam za niego dziękuje?
4) Janie Pawle II wstaw się za mną abym ten dar umiał nie tylko Tu i Teraz odnaleźć, ale abym umiał go ofiarować innym

PODMIOTOWOŚĆ (Gdańsk Westerplatte 12 czerwca 1987 r.)

… Wszyscy pragną świata bardziej ludzkiego, w którym każdy mógłby znaleźć miejsce odpowiadające jego powołaniu. W którym każdy mógłby być podmiotem swego losu, a równocześnie współuczestnikiem wspólnej podmiotowości wszystkich członków swego społeczeństwa. Współtwórcą domu przyszłości…
… bł. Jan Paweł II ( homilia w czasie liturgii słowa).

1) Czy ja pragnę innego świata, jakiego ?
2) Czy w mojej rodzinie, firmie, Ojczyźnie czuje się podmiotem?
3) Czy mam jakąś linię mojego osobistego zmagania się o moją podmiotowość?
4) Bł. Janie Pawle II, ty przez 27 lat nauczałeś nas o podmiotowości, a zatem i o godności każdej osoby ludzkiej, proszę wstaw się za mną abym umiał sam troszczyć się o swoją podmiotowość?

PRZYKAZANIA NIEWIERZĄCYCH (Gdańsk Westerplatte 12 czerwca 1987 r.)

… Przykazania te nadał Bóg ludowi Starego Przymierza za pośrednictwem Mojżesza, ale równocześnie nawet i bez tego nadania są one wypisane „w sercu” człowieka. Nadanie tych przykazań ze strony Boga jest poniekąd potwierdzeniem ich obecności w świadomości moralnej człowieka.…
… bł. Jan Paweł II ( homilia w czasie liturgii słowa).
… Przykazania nadał Bóg ludowi Starego Przymierza za pośrednictwem Mojżesza, ale równocześnie nawet i bez tego nadania są one wypisane „w sercu” człowieka nadanie tych przykazań ze strony Boga jest poniekąd potwierdzeniem ich obecności w świadomości moralnej człowieka.…
… bł. Jan Paweł II ( homilia w czasie liturgii słowa).
Przykazania Boże. Dekalog. Znamy je dobrze. Umiemy na pamięć — i często powtarzamy. Przemawiają one do każdego człowieka bezpośrednią oczywistością prawdy w nich zawartej. Przykazania te nadał Bóg ludowi Starego Przymierza za pośrednictwem Mojżesza, ale równocześnie nawet i bez tego nadania są one wypisane „w sercu” człowieka. Nadanie tych przykazań ze strony Boga jest poniekąd potwierdzeniem ich obecności w świadomości moralnej człowieka. Zarazem

1) Czyli tak naprawdę nawet jeżeli jestem niewierzący to dekalog i tak jest we mnie ?
2) To na czym polega niewiara ?
3) To może jednak odrzucamy moralność, a nie Boga i tylko się okłamujemy?
4) Postaram się wyciszyć i wspominając wydarzenia ostatnich dni zapytam się w swoim sercu, czy ja się nie okłamuję, czy mam na tyle pokory w sobie aby to dostrzec?

POSZUKIWACZE PRAWDY (Gdańsk Westerplatte 12 czerwca 1987 r.)

… Człowiek jest osobą poprzez wewnętrzną prawdę. Jest to prawda sumienia, odbita w czynach. W tej prawdzie każdy człowiek jest zadany sobie samemu…
… bł. Jan Paweł II ( homilia w czasie liturgii słowa).

1) Czy ja jestem sobą poprzez wewnętrzną prawdę ?
2) Czy moje sumienie to zielona dolina, czy też pustynne piaski ?
3) Czy moja wewnętrzna prawda odbija się w czynach ?
4) Jeżeli jestem zadany sobie samemu, to zapytam najbliższą mi osobę jaką mi wystawi ocenę za zgodność sumienia z postawą życia, to ważne pytanie bo może pomóc mi zrozumieć gdzie podążam?

CZŁOWIEK SUMIENIA (Gdańsk Westerplatte 12 czerwca 1987 r.)

… każda zasada moralności, jest szczególnym punktem, od którego rozchodzą się drogi ludzkiego postępowania, a przede wszystkim drogi sumień. Człowiek idzie za prawdą tutaj wyrażoną, którą równocześnie dyktuje mu sumienie, albo też postępuje wbrew tej prawdzie. W tym miejscu zaczyna się istotny dramat, tak dawny jak człowiek…
… bł. Jan Paweł II ( homilia w czasie liturgii słowa).

1) Czy mam, moje zasady moralności ?
2) Czy w moim postępowaniu jest zmaganie się o zgodność z moimi zasadami moralności?
3) Czy uważam się za człowieka sumienia?
4) Jaki jest obszar mojego istotnego dramatu? Wyobrażę sobie że jestem na Westerplatte pośród innej Młodzieży i wsłucham się w słowa bł. Jana Pawła II i w powierzę jego wstawiennictwu moją jedna największą intencję z mojego obszaru dramatu ?

WARTOŚĆ GRZECHU (Gdańsk Westerplatte 12 czerwca 1987 r.)

… Grzech pomniejsza człowieka…
… bł. Jan Paweł II ( homilia w czasie liturgii słowa).

1) Czy tak nie jest ?
2) Rozejrzyjmy się wokoło, po środowiskach bliższych i dalszych, jakie są owoce grzechu?
3) Czy jestem na tyle wewnętrznie uczciwa/y aby dostrzec także grzech w moim życiu ?
4) To bardzo trudne przyznać się do grzechu, nawet przed samym sobą, a może także i przed Bogiem, postaram się sięgnąć do najbardziej wypieranych wspomnień i uczciwie je nazwać; bł. Janie Pawle II proszę wstaw się za mną.

GODNOŚĆ I POWINNOŚĆ (Gdańsk Westerplatte 12 czerwca 1987 r.)

… Prawa człowieka muszą być podstawą tej moralnej mocy, którą człowiek osiąga przez wierność prawdzie i powinności. Przez wierność prawemu sumieniu. Owszem przez wierność Bożym przykazaniom…
… bł. Jan Paweł II ( homilia w czasie liturgii słowa).

1) Po co nam prawa człowieka ?
2) Czy ja jestem wierna/y prawdzie i powinności ?
3) Czy jestem wierna/y swojemu sumieniu i przykazaniom Bożym ?
4) Tak chcę być beneficjentem praw człowieka ale czy z drugiej strony potrafię wywiązać się z moich powinności, czy potrafię je określić?

ŹRÓDŁO MOCY (Gdańsk Westerplatte 12 czerwca 1987 r.)

… perspektywa: „życia wiecznego”, spotkania z Bogiem, który jest moim Stwórca, Ojcem i Sędzią – stanowi źródło moralnej mocy człowieka …
… bł. Jan Paweł II ( homilia w czasie liturgii słowa).

1) Czy ta perspektywa jest także moja perspektywą ?
2) Bo jeżeli nie wierzę w spotkanie z Bogiem, to może widzę inna perspektywę, jaką ?
3) Spotkanie – jakież bogactwo zawiera się w tym słowie ?
4) Czy tęsknię i pragnę się z Tobą Ojcze spotykać w każdej formie i czasie, czy jesteś moim źródłem?

OBCOWANIE Z BOGIEM (Gdańsk Westerplatte 12 czerwca 1987 r.)

… Chłopiec, dziewczyna, którzy nauczą się obcować z Bogiem na gruncie wewnętrznej prawdy swego sumienia, są mocni. Mogą stawić czoło przeróżnym sytuacjom, nawet bardzo trudnym. …
… bł. Jan Paweł II ( homilia w czasie liturgii słowa).

1) Obcowanie z Bogiem ?
2) Czyżby moje sumienie było miejscem spotykania się z Bogiem ?
3) Bo jeżeli nie doświadczam tych spotkań, to może z moim sumieniem coś jest nie tak?
4) Błogosławiony Janie Pawle II, pamiętaj proszę o wstawianiu się za mną, abym nie zaniedbała/ł tej miłosnej altany naszych spotkań jakim jest moje sumienie.

FUNDAMENT GODNOŚCI (Gdańsk Westerplatte 12 czerwca 1987 r.)

… Zagrożeniem jest klimat relatywizmu. Zagrożeniem jest rozchwianie zasad i prawd. Na których buduje się godność i rozwój człowieka. …
… bł. Jan Paweł II ( homilia w czasie liturgii słowa).

Zagrożeniem jest klimat relatywizmu. Zagrożeniem jest rozchwianie zasad i prawd, na których buduje się godność i rozwój człowieka.

1) Czy zgadzam się że mamy dyktaturę relatywizmu ?
2) W jakim stopniu „sciemniam „Panu Bogu, na ile relatywizm jest moim mechanizmem uciekania przed prawdą ?
3) A moja godność na czym się buduje, na pretensji i oskarżeniu, czy może wypływa z mojego rodowodu?
4) Błogosławiony Janie Pawle II, wymódl mi proszę łaskę stawania w prawdzie.

JAK ŻYĆ? (Gdańsk Westerplatte 12 czerwca 1987 r.)

… Kiedy Chrystus, zwracając się do niego z miłością ( młodzieniec z Ewangelii), powiedział „pójdź za Mną” – nie poszedł. Nie poszedł, ponieważ „miał majętności” Pragnienie, aby zachować to wszystko, co miał przeszkodziło mu. Pragnienie, ażeby „mieć”, ażeby „więcej mieć” przeszkodziło mu w tym, aby „bardziej być”. …
… bł. Jan Paweł II ( homilia w czasie liturgii słowa).

1) Czy pomiędzy mieć a być naprawdę jest taka przepaść ?
2) Czy to co posiadam w jakikolwiek sposób służy mojemu mądremu być ?
3) Czy mając wewnętrzne natchnienia też się odwracam od nich, bo z nich nie ma kasy ?
4) Błogosławiony Janie Pawle II, ty zaiste byłeś królem życia, choć cały Twój osobisty majątek pewnie zmieścił się w jednym kartonie, odkryłeś tą tajemnicę – jak żyć, wymódl proszę mi nie tylko łaskę zrozumienia tego, ale także odwagę .

MOJA DROGA (Gdańsk Westerplatte 12 czerwca 1987 r.)

… Wasze powołania i zawody są różne. Musicie dobrze rozważyć, w jakim stosunku – na każdej z tych dróg – pozostaje „bardziej być” do „więcej mieć”. Ale nigdy samo „więcej mieć” nie może zwyciężyć. Bo wtedy człowiek może przegrać rzecz najcenniejszą: swoje człowieczeństwo, swoje sumienie, swoją godność. To wszystko co stanowi perspektywę ”życia wiecznego”…
… bł. Jan Paweł II (homilia w czasie liturgii słowa).

1) Gdzie ja jestem na tej drodze, jaka to droga, czy chociaż się nie cofam?
2) Czy ja już przypadkiem czegoś nie przegrałem ?
3) Zaiste jakiś niezwykły związek jest pomiędzy: godnością, sumieniem a człowieczeństwem, tak jakbyśmy dotykali tajemnicy Trójcy Świętej ?
4) Wyciszę się, zaproszę Ducha Świętego, „pozbieram” myśli i postaram się zaplanować jakieś choćby najmniejsze działanie dla mojego być, bł. Janie Pawle II nie zapomnij o mnie.

MOJE KRÓLESTWO (Gdańsk Westerplatte 12 czerwca 1987 r.)

… czyż może być życie na jakimkolwiek miejscu ziemi królestwem człowieka, jeśli odrzuci się te przykazania: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie mów fałszywego świadectwa, czcij ojca i matkę swoją, będziesz miłował bliźniego swego?…
… bł. Jan Paweł II ( homilia w czasie liturgii słowa).

1) A jakie jest moje królestwo? To permanentna frajda? Czy może sztuka ofiarowania siebie?
2) Jeżeli jest królestwo, to musi być i król, kto jest królem mojego królestwa? Czy przypadkiem to nie jestem ja?
3) Perspektywa królestwa wiecznego wyklucza kłamstwo w jakiejkolwiek formie, czy dostrzegam takie kłamstwo wokół mnie ?
4) Zastanowię się na ile wymienione przykazania są konstytucją mojego królestwa, czy nawet jeżeli zgrzeszę, to tak naprawdę te przykazania to mnie nie dotyczą?