Iskra Jana Pawła II

Iskra JP2 to program formacyjny dla Wiernych Świeckich w oparciu o adhortację Christi fideles Laici.

iskrajp2-papiezJest jesień 2011 roku, pustelnia OO. Karmelitów Bosych. Rozważam, jak wywiązać się z obietnicy danej prawie 10 lat wcześniej x. Krzysztofowi Glazie z parafii Św. Józefa w Gdańsku – Przymorzu. Przez te prawie 10 lat czeka niezrealizowane zaproszenie, aby w niedzielę na każdej Mszy Św. podzielić się moja miłością do Jana Pawła II. Zaproszenie, czekające tyle lat, zrodziło się przy herbacie w trakcie naszej bardzo sympatycznej i ciekawej rozmowy o Janie Pawle II. Przez te prawie 10 lat x. Krzysztof wielokrotnie ponawiał i przypominał mi o tym zaproszeniu, a ja odpowiadałem, że jeszcze nie czas, że nie mogę przyjść po to, by zrobić jakiś spektakl czy przedstawienie; z tego niedzielnego opowiadania musi coś wynikać. Rozważając, jak wywiązać się z tej obietnicy, zrozumiałem, że moim najbardziej ukochanym dokumentem autorstwa Jana Pawła II jest Adhortacja Christifideles Laici i na podstawie tego dokumentu rozpisałem program „Iskra dla JP2”. W chwili, gdy kończyłem pisać ten program, zatelefonowała moja żona i drżącym głosem oznajmiła mi, że w budynku naszej firmy jest właśnie bł. Jan Paweł II w postaci relikwii pierwszego stopnia, z którymi przyjechał x. Jan Świstowicz i były to jeśli nie pierwsze, to z pewnością jedne z pierwszych relikwii papieża w naszej diecezji. W tym momencie zrozumiałem, że sam Jan Paweł II potwierdził, że „Iskra JP2” to dobry pomysł i że trzeba go realizować.

Tak w zasadzie narodził się projekt formacyjny „Iskra JP2”, do którego serdecznie zapraszam do zarejstrowania się i wspólnego formowania.

Pozdrawiam
Janusz Karc