Czym jest modlitwa?

Ważne definicje dla każdego chrześcijanina

CZYM JEST MODLITWA?

Modlitwa jest to otwarcie się człowieka na Boga. Modlitwa jest tym lepsza, im głębsza jest nasza wiara: im lepsze jest nasze życie – pełne zaufania Opatrzności Bożej, Jego Miłości i Miłosierdziu, pełne służby bezinteresownej bliźniemu.
Modlitwa człowieka jest wyrażeniem uznania Boga i Jego wszechmocy, wielkości i sprawiedliwości. Wzmacnia nas w walce ze złem i doprowadza do dobrego.
Ale z drugiej strony, aby życie było dobre, potrzebna jest człowiekowi dobra modlitwa. Bez niej coraz mniej stać człowieka na prawdziwą miłość.

NOWENNA

Nowenna (łac. novem – dziewięć) jest to dziewięciodniowe nabożeństwo błagalne. Uroczystą nowenną rozpoczynają się zwykle obchody święta patronalnego. Znane są też tzw. nowenny nieustające, czyli odprawiane w danym terminie zawsze, np. w każdą środę miesiąca, każdego 17 dnia miesiąca…
Nowenny można też odmawiać prywatnie dla uzyskania od Pana Boga jakiejść szczególnej łaski. Jest to wytrwała modlitwa zanoszona albo za siebie, albo za bliźnich, albo w jakiejś innej intencji.

LITANIA

Litania (łac. ‚litania’ pochodzi z gr. słowa ‚λιταυεία’ błaganie od ‚litē’ prośba, modlitwa) – jedna z form modlitwy, używana w liturgii kościołów chrześcijańskich, wyrażająca błaganie czy też prośbę o pomoc Osób Boskich lub świętych. Litania może być odmawiana lub śpiewana. Charakteryzuje się tym, że na wezwanie osoby prowadzącej lud odpowiada zawsze jednakowo, np. Kyrie eleison lub Módl się za nami.
Przykładem klasycznym – „Litania Loretańska”. Jest to zbiór poetyckich tytułów nadanych Matce Najświętszej przez kogoś w średniowieczu, które powtarzamy biorąc je za swoje i nimi zwracamy się do Niej.

PIEŚŃ

Odrębną formą modlitwy słownej jest pieśń religijna, względnie piosenka. Ktoś „śpiewa sobie”, tak jak „gra sobie” na gitarze, flecie czy innym instrumencie. Pieśń religijna jest ważna na zasadzie pełniejszego uczestniczenia w modlitwie całego człowieka, a nie tylko jego sfery duchowej.

OBCOWANIE ŚWIĘTYCH

Obcowanie świętych to wzajemna wymiana darów duchowych między niebem, czyśćcem a ziemią. Święci są nie tylko wzorami człowieczeństwa, ale i życia chrześcijańskiego.
Wzajemnie udzielanie się dóbr duchowych realizuje się przez modlitwę, sakramenty (szczególnie Eucharystię), odpusty.