Tryptyk Drogi Krzyżowej
według słów papieża Jana Pawła II

Rozmowa człowieka grzesznego ze swoim Zbawicielem

Informacje podstawowe

Bogato ilustrowany zbiór trzech rozważań drogi krzyżowej. Tekst zamieszczonych tu refleksji został ułożony w oparciu o słowa modlitw Jana Pawła II, którego duchowy autorytet i głębia myśli znacznie ułatwiają zagłębienie się w treści związane z rozważaniem męki Jezusa Chrystusa.

 • TYTUŁ
  Tryptyk Drogi Krzyżowej według słów papieża Jana Pawła II jako rozmowa człowieka grzesznego ze swoim Zbawicielem

  AUTOR
  Andrzej Witkowski

  WYDAWNICTWO
  Wydawnictwo WAM

  ROK WYDANIA
  2006

  LICZBA STRON
  111OTWÓRZ KSIĄŻKĘ W FORMACIE PDF

Informacje dodatkowe

Spis treści

JASNOGÓRSKA DROGA KRZYŻOWA ………………………………………………….. 7

MATEMBLEWSKA DROGA KRZYŻOWA ………………………………………………. 39

WEJHEROWSKA DROGA KRZYŻOWA ………………………………………………… 77

LUDU MÓJ LUDU ………………………………………………………………………. 107

Wprowadzenie autora

Książka pt.: TRYPTYK DROGI KRZYŻOWEJ
WEDŁUG SŁÓW PAPIEŻA JANA PAWŁA II
JAKO ROZMOWA CZŁOWIEKA GRZESZNEGO
ZE SWOIM ZBAWICIELEM
jest publikacją godną zainteresowania.

Wydawnictwo WAM oceniło książkę od strony pożytku duszpasterskiego bardzo wysoko. Sama książka została poniekąd „dotknięta”, przez Ojca Świętego Jana Pawła II i to dwa dni przed Jego odejściem do Domu OJCA.

W liście z Watykanu do autora publikacji, datowanym 30 marca 2005 roku, w imieniu Jana Pawła II, ówczesny abp Stanisław Dziwisz napisał: << Ojciec Święty jest wdzięczny za przysłany Mu „Tryptyk Drogi Krzyżowej”>>.
Książka posiada Imprimatur Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie.

Cechą charakterystyczną książki jest jej forma. Do wszystkich trzech rozważań Drogi Krzyżowej wprowadzona została forma osobistej rozmowy ze swoim ZBAWICIELEM JEZUSEM CHRYSTUSEM. Tak skonstruowana treść umożliwia wypłynięcie na głębię rozważań i właściwą kontemplację OBLICZA CHRYSTUSA.

Szczególna fascynacja treścią wyżej wspomnianych rozważań oraz myśl o godnym ich upowszechnieniu spowodowały opracowanie tej książki. Ponadto dodatkową inspiracją i mobilizacją do jej powstania były:

 • słowa Pana Jezusa wypowiedziane do s. Faustyny:

“Jedna godzina rozważań MOJEJ MĘKI ma większą zasługę, aniżeli cały rok biczowania się aż do krwi. Rozważanie Moich bolesnych Ran jest dla ciebie z wielkim pożytkiem, a Mnie sprawia wielką radość”,

 • słowa samego Ojca Świętego Jana Pawła II o tym, że: “Najpiękniejszy jest czas poświęcony modlitwie”,
 • słowa wypowiedziane w Warszawie 2 czerwca 1979 roku na Placu Zwycięstwa o tym, czego nie można zrozumieć bez CHRYSTUSA oraz słowa wypowiedziane na Błoniach Krakowskich 10 czerwca 1979 roku i powtórzone w Skoczowie 22 maja 1995 roku o tym, czy można odrzucić CHRYSTUSA i wszystko to, co On wniósł w dzieje człowieka?

Oba teksty w całości znajdują się w zakładce „Aneks do książki”.

Na TRYPTYK składa się:

Jasnogórska Droga Krzyżowa, która opracowana została w oparciu o tekst rozważań Męki Pańskiej, przygotowany przez kard. Karola Wojtyłę w 1976 r. Ponadto zawiera:
– zdjęcia poszczególnych stacji Jasnogórskiej Drogi Krzyżowej.

Matemblewska Droga Krzyżowa, która opracowana została w oparciu o tekst rozważań Męki Pańskiej, przygotowany przez Jana Pawła II na Wielki Piątek Roku Świętego 2000. Ponadto zawiera:
– zdjęcie części Ołtarza Papieskiego z Sopotu, ustawionej w Matemblewskiej Kalwarii;
– opis historii objawienia i dziejów Sanktuarium Maryjnego w Matemblewie;
– zdjęcia poszczególnych stacji Drogi Krzyżowej; każda stacja to figury rzeźbione w drewnie, a wcześniej w większości wystawione w Ołtarzu Papieskim w Sopocie, 5 czerwca 1999 r.

Wejherowska Droga Krzyżowa, która opracowana została w oparciu o tekst rozważań Męki Pańskiej przygotowany przez Jana Pawła II na Wielki Piątek Roku Odkupienia 1984. Ponadto zawiera:
– zdjęcia 14 stacji Drogi Krzyżowej z 26 kaplic istniejących na Kalwarii Wejherowskiej (z krótkim opisem każdej z 14 kaplic);

PRZEZNACZENIE KSIĄŻKI

– Wiemy, że Ojciec Święty Jan Paweł II, będąc jeszcze biskupem, w każdy piątek odprawiał Drogę Krzyżową.
Nawet „W piątek, 1 kwietnia o 6:00 rano Ojciec Święty w pogodnym nastroju i pełnej świadomości koncelebrował Eucharystię. Około 7:15 wysłuchał odczytanych mu 14 stacji nabożeństwa Drogi Krzyżowej czyniąc przy każdej znak krzyża.”
Czy takie świadectwo nie może być zachętą do indywidualnego naśladowania Jana Pawła II i przeżywania w każdy piątek całego roku (nie tylko w okresie Wielkiego Postu) tajemnic Drogi Krzyżowej przez każdego katolika. Na owoce takiego naśladowania nie trzeba będzie długo czekać.

Opracowanie książki i Wprowadzenia

Andrzej Witkowski

Aneks do książki

 

Errata

Str. 6 – jest „Nawrockiego”; ma być „Wawrockiego”

Str. 82 – KAPLICA PODJĘCIA KRZYŻA – zmiana pierwszego zdania na:
Zdjęcie pokazuje budowlę w stylu noegotyckim, wewnątrz której znajduje się kaplica w stylu barokowym.

Str. 88 – KAPLICA CYRENEJCZYKA – zmiana pierwszego zdania na:
Zdjęcie pokazuje obudowę słupowo-ramową barokowej kaplicy, która ma kształt typowego baldachimu, wspartego na czterech filarach.

Str. 90 – KAPLICA ŚWIĘTEJ WERONIKI – zmiana pierwszego zdania na:
Zdjęcie pokazuje szachulcową obudowę barokowej kaplicy, która ma kształt typowego baldachimu, wspartego na czterech filarach.