Malarz światła: Aleksander Markowski

Twórczość malarska, życie i działalność

Informacje podstawowe

Wspomnienie… Maluję swój ukochany motyw. Jest słoneczne południe. Czas się zatrzymał. Przede mną ścieżka w środku ogrodu, rozedrgane blaskiem i cieniem drzewa… Zbliża się ojciec. Uśmiecha się i mówi: „Światło i powietrze… Tak, to najważniejsze.” „W stronę światła” – tak tytułuję nieustający cykl większości moich obrazów malowanych z natury  i z wyobraźni, z marzeń. Wśród nich jest – „W środku nocy”, jasnogórski obraz wotum, poświęcony Matce Bożej i Polsce. A wszystko jest w Słowach Stwórcy: „Niech stanie się światło”. Co chcę wyrazić? To, co ukryte pod sercem: zachwycenie, tęsknotę …

Cały jestem pragnieniem nieskończonym.

(-) Aleksander Markowski

 • TYTUŁ
  Malarz światła: Aleksander Markowski. Twórczość malarska, życie i działalność

  AUTOR
  Andrzej Maciej Witkowski

  WYDAWNICTWO
  Opracowanie prywatne

  ROK WYDANIA
  2008

  LICZBA STRON
  108OTWÓRZ KSIĄŻKĘ W FORMACIE PDF

Informacje dodatkowe

Spis treści

Aby przejść do odpowiedniej strony w książce, kliknij jej tytuł.

 1. I dał ludziom światło nadziei
 2. Biogram
 3. Impresje
 4. Spis prac – wg alfabetu
 5. Spis prac – wg roku powstania
 6. Wystawy indywidualne
 7. Udział w wystawach malarstwa
 8. Recenzje
 9. Wykaz nagród
 10. O wystawie w Józefowie
 11. Informacja o wernisażu w Warszawie
 12. ALEKSANDER MARKOWSKI W INTERNECIE
 13. Wyróżnienia Prezydenta Miasta Częstochowy
 14. Pejzaże Aleksandra Markowskiego
 15. MARKOWSCY – W STRONĘ ŚWIATŁA
 16. Wystawa malarstwa w Krakowie
 17. Krypta u Pijarów
 18. Śpiewane wieczory Aleksandra Markowskiego
 19. Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi
 20. Kresowianie
 21. Galeria Środowisk Twórczych
 22. Zjazd Kresowian – program
 23. Spotkanie z Aleksandrem Markowskim
 24. Po atakach historyków IPN
 25. Klisze Pamięci
 26. Honorowy Komitet Poparcia
 27. Wystawa w Częstochowie
 28. ZAPOMNIANA PIOSENKA, GDZIEŚ POD SERCEM UKRYTA
 29. I dał ludziom światło nadziei
 30. Ks. Jerzy Popiełuszko
 31. Łuk Tryumfalny
 32. Hej! Mokotów – kolęda
 33. Mały, biały domek
 34. Serce Batiara
 35. Śpij, kochanie; Skaucik
 36. W środku nocy
 37. Wiersze Sybiraczek
 38. Zbigniew Herbert
 39. Jezu ufam Tobie – obraz ołtarzowy – z opisem
 40. W środku nocy. Z dawna Polski Tyś Królową
 41. Ks. Jerzy Popiełuszko – c. d. ; W środku nocy
 42. TWÓRCZOŚĆ
 43. Refleksje Aleksandra Markowskiego
 44. W stronę światła – Rodzina Markowskich
 45. Kazania Polskie, książka z reprodukcjami Aleksandra Markowskiego
 46. Gniazdo
 47. Tutaj zawsze jesteśmy wolni
 48. Matko dni sierpniowych, jesteś naszą nadzieją
 49. Strumień
 50. Różaniec księdza Jerzego
 51. Zaśnięcie
 52. Monstrancja w klasztorze, w Świętej Lipce
 53. W słońcu sierpnia
 54. Sztuka to harmonia – wywiad z Aleksandrem Markowskim
 55. ZDJĘCIA OBRAZÓW
 56. Obraz „W środku nocy” i historia jego powstania
 57. Część środkowa obrazu „W środku nocy”
 58. MATKA BOSKA OSTROBRAMSKA – fragment obrazu „W środku nocy”
 59. Serce księdza Jerzego – fragment obrazu „W środku nocy”
 60. Obraz „W środku nocy II” – zdjęcie z wystawy
 61. Artysta Aleksander Markowski podczas malowania obrazu „W środku nocy”
 62. Obraz „W środku nocy” – w trakcie malowania
 63. Artysta Aleksander Markowski przed ukończonym obrazem „W środku nocy”
 64. Prezentacja obrazu „W środku nocy”
 65. Matko Miłosierdzia, Matko Polski, Litwy i Białorusi, Matko miasta Wilna pod twoją obronę uciekamy się
 66. ALEKSANDER MARKOWSKI – Malarstwo, prospekt z 2000 roku
 67. Pieta Lasu Katyńskiego
 68. Rzeźba Chrystusa na zwieńczeniu Kaplicy Ubiczowania w Kalwarii Zebrzydowskiej
 69. Kamieniec Podolski – w latach Powstania Styczniowego
 70. Kamieniec Podolski – rzeczywisty widok
 71. Drugi brzeg
 72. Dzika plaża
 73. Z cyklu „Rodzinny dom”
 74. Z cyklu „W stronę światła”- droga do kaplicy ukrzyżowania
 75. Z cyklu „W stronę światła”
 76. W środku lasu – w lesie, w Kalwarii Zebrzydowskiej
 77. Wnętrze lasu
 78. Katedra Notre-Dame w Reims, Francja
 79. W słońcu
 80. Grób Matki i Serce Marszałka Piłsudskiego
 81. Rzeka Kucelinka w Częstochowie
 82. Spis treści

Biogram Aleksandra Markowskiego

malarz-biogram

Aleksander Markowski

ALEKSANDER MARKOWSKI ur. 22.01.1942r. w Częstochowie. W latach 1955 – 1959 uczęszczał do II Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta też w Częstochowie. Świadectwo dojrzałości otrzymał 2 czerwca 1959 r.
Pierwszym nauczycielem malarstwa był jego ojciec Kazimierz Markowski, pejzażysta-romantyk. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale malarstwa w pracowni Emila Krchy i w katedrze scenografii Andrzeja Stopki. Dyplom otrzymał w 1969 r.

Ma bardzo bogaty dorobek artystyczny: dziesiątki scenografii teatralnych oraz dziesiątki obrazów pokazywanych na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych, w kraju i za granicą. W latach 1972-77 zrealizował około 30 scenografii teatralnych, m.in. w Jeleniej Górze, Katowicach, Gdańsku i Częstochowie.

Artysta Aleksander Markowski w wywiadzie udzielonym Wojciechowi Skrodzkiemu mówi: „Dla mnie sztuka oznacza harmonię odkrywaną w naturze, w świecie stworzonym przez Boga i odbijającym w sobie Boski porządek”. Natomiast sam Wojciech Skrodzki cytuje słowa św. s. Teresy Benedykty od Krzyża z „Myśli Edyty Stein”, które jego zdaniem najtrafniej oddają prawdziwy i najgłębszy sens twórczości artysty, a brzmią następująco: <<… to, co stworzeniu udziela bytu i piękna, musi być najwyższym Pięknem – pięknem samym, samym Światłem (…) to, co z nieskończonej pełności ducha, w której uczestniczy każde poznanie ludzkie, zostaje uchwycone i wypowiedziane w taki sposób, że ta pełnia, w której żadne ludzkie poznanie nie potrafi wyczerpać, rozbrzmiewa w nim tajemniczo.
Dlatego każdą autentyczną sztukę należy rozumieć jako objawienie i każdą działalność artystyczną jako świętą służbę>>.
Obrazy Aleksandra Markowskiego choć bardzo różnorodne malarstwo łączy wspólne przesłanie: umiłowanie Boga i Ojczyzny, kult Maryi, głęboka wiara.
Największe osiągnięcie: obraz-votum „W środku nocy” – olej 380×520 cm jest w Sali Maryjnej na Jasnej Górze, obrazy z cyklu „W stronę światła” – obrazy przyrody: pejzaże metafizyczne i malowane z natury.
Dzieła artysty znajdują się m.in. w zbiorach Muzeum Śląskiego w Katowicach, w klasztorze na Jasnej Górze, w Muzeum w Częstochowie, w kościołach Częstochowy i Wrocławia oraz w zbiorach prywatnych w kraju i zagranicą oraz w Watykanie – obraz „Drzewo nadziei” dar Archidiecezji Częstochowskiej dla Ojca Świętego Jana Pawła II, w Wołożynie, na Kresach, na Białorusi, w odbudowanym kościele św. Józefa – ołtarzowy obraz – „św. Józef z małym Jezusem”, w Częstochowie, w archikatedrze św. Rodziny, w kaplicy Miłosierdzia Bożego, obraz „Jezu ufam Tobie”, a w kościele św. Wojciecha tryptyk „Jezu ufam Tobie” ze scenami z miłosiernym Samarytaninem i powrotem syna marnotrawnego.

Jest laureatem takich nagród jak:
•  ZPAP w Katowicach (1978),
•  I Triennale Plastyki „Sacrum” w Częstochowie (1991),
•  „Bielska Jesień” w Bielsku-Białej (1991),
•  Nagroda im. Karola Miarki* (1991),
•  Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy (1995);
•  wyróżnienie honorowe na III Triennale Plastyki „Sacrum” w Częstochowie (1997),
•  Nagroda w plebiscycie publiczności, „Bielska jesień 1999”.

Od 1990 roku jest nauczycielem malarstwa i historii sztuki w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Częstochowie. Uprawia malarstwo, a także m.in. plakat.

Od 1996 r. zainicjował wieczory poezji, muzyki i wspólnego śpiewania ocalonych od zapomnienia piosenek. Zamieszcza je w katolickim tygodniku „Niedziela”.

Pasja główna – malarstwo.
Hobby/fascynacja: dotknięcie nieskończoności w przyrodzie, muzyka Bacha, dawna architektura.

Jest członkiem ZPAP, „Solidarności” od 1980 roku, działaczem Ruchu Odbudowy Polski (ROP, Jana Olszewskiego). Żona – Alicja, ekonomistka. Mają troje dzieci (Agnieszka l. 34, Adam l. 29, Janusz l. 19).