Świadectwa sportowców

  • Święty Paweł Apostoł przewiduje bliską śmierć i nagrodę:

    Albowiem krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła.

    W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem.

    Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego. (2Tm 4,6-8)

    Poznaj przemyślenia polskich sportowców nt. obecności Boga w ich życiu prywatnym i zawodowym.