Biskup uśmiechu
ks. bp prof. dr hab. Antoni Długosz

Życie, twórczość, działalność duszpasterska

Informacje podstawowe

Ks. bp prof. dr hab. Antoni Długosz 21 stycznia 2007 r. został Kawalerem Orderu Uśmiechu, odznaczenia przyznanego mu przez Międzynarodową Kapitułę Orderu Uśmiechu na wniosek częstochowskich dzieci. W ciągu prawie 38 lat istnienia Kapituła przyznała ok. 840 Orderów Uśmiechu głowom koronowanym, duchownym, lekarzom, nauczycielom, instruktorom harcerstwa, działaczom społecznym, biznesmenom, aktorom, piosenkarzom i zwykłym ludziom, którzy zrobili coś nieprzeciętnego dla najmłodszych. Odznaczenia wręczano już na wszystkich kontynentach. Wcześniej laureatami byli już duchowni, m.in. Jan Paweł II, Dalajlama, kardynałowie – Franciszek Macharski i Henryk Gulbinowicz oraz bp Ignacy Jeż.

 • TYTUŁ
  Biskup uśmiechu: ks. bp prof. dr hab. Antoni Długosz. Życie, twórczość, działalność duszpasterska

  AUTOR
  Andrzej Maciej Witkowski

  WYDAWNICTWO
  Opracowanie prywatne

  ROK WYDANIA
  2008

  LICZBA STRON
  151OTWÓRZ KSIĄŻKĘ W FORMACIE PDF

Informacje dodatkowe

Spis treści

Aby przejść do odpowiedniej strony w książce, kliknij jej tytuł.

 1. Biogram
 2. INFORMACJE PRASOWE O PRZYZNANIU ODZNACZENIA KAWALERA ORDERU UŚMIECHU
 3. Order Uśmiechu (wg Wikipedii)
 4. Order Uśmiechu dla bp. Długosza – wg Radia Watykańskiego
 5. Bp Długosz laureatem Kapituły Orderu Uśmiechu – wg e.kai.pl
 6. Ulubieniec Dzieci – wg Naszego Dziennika
 7. Wyśpiewać radość wiary – wg Naszego Dziennika
 8. Order Uśmiechu dla bp. Długosza – wg www.koscioł.pl
 9. 9. Bp Antoni w ZIARNIE – zdjęcia
 10. TYTUŁY PUBLIKACJI
 11. Biskup Antoni Długosz opowiada o Jezusie
 12. Chrześcijanin tańczy
 13. Dobry Bóg mówi do nas
 14. Droga Krzyżowa. Rozważania dla Dzieci
 15. Dzieci Nowego Tysiąclecia
 16. Good God Talks to Us. Bible for Children
 17. Jak przygotowywać i oceniać katechezę
 18. Katechetyczne przesłanie znaków Starego Testamentu – rozprawa habilitacyjna
 19. Katecheza otwarta na Boga i człowieka
 20. Modlę się do Ciebie, Jezu. Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej
 21. Narkomania – ucieczka donikąd. Co robić, aby chronić dzieci i młodzież przed uzależnieniami?
 22. Nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię
 23. Opowiem Ci o Jezusie. Ewangelia dla dzieci
 24. Pismo Święte naszym przyjacielem
 25. Przeszedł przez życie dobrze czyniąc
 26. Słowa Jezusa prowadzą do nieba (CD gratis) rok A
 27. Słowa Jezusa prowadzą do nieba (CD gratis). Kazania dla Dzieci. Rok B
 28. Słowa Jezusa prowadzą do nieba (CD gratis). Kazania dla Dzieci. Rok C
 29. Słowa Jezusa prowadzą do nieba. Kazania wakacyjne dla Dzieci. Rok A,B,C
 30. Służyć z radością
 31. Spotkanie z Panem Jezusem cz. I i cz. II
 32. Suplement Wielkopostny – fragment książki
 33. Suplement Wielkopostny
 34. Święte Dzieci
 35. Wprowadzenie do dydaktyki biblijnej
 36. Środki dydaktyczne w katechezie
 37. Informacje o wydawcach publikacji ks. bpa Antoniego Długosza
 38. TYTUŁY WYKŁADÓW, WYWIADÓW, INFORMACJI
 39. Bardzo kocham to, co robię
 40. Biskup Długosz odpowiada licealiście
 41. Biskup Długosz tańczy
 42. Biskup od Dzieci Kawalerem Orderu Uśmiechu
 43. Biskup uśmiechu
 44. Biskup z marginesu
 45. Biskupi o PASJI Mela Gibsona
 46. Bronię Mszy dla Dzieci
 47. Dobry Bóg mówi do nas
 48. Dyrektorium Mszy św. dla Dzieci
 49. Ewangeliczna posługa Dzieciom
 50. Iść ku Chrystusowi
 51. Katecheza w Kościele Partykularnym
 52. Nasza radość i nadzieja
 53. Nie dręczmy dzieci pacierzem
 54. Niebo dla ziomala
 55. O nauce religii
 56. O pomnikach Ojca Świętego Jana Pawła II
 57. O religijności Dzieci, książkach i rodzinie
 58. Pielgrzymka parlamentarzystów
 59. Prezent od Pana Boga
 60. Problematyka współczesnej katechezy
 61. Religia miłości
 62. Tajemnice naszego życia
 63. Z uśmiechem na co dzień
 64. KS. BP PROF. DR HAB. A. DŁUGOSZ W INTERNECIE
 65. – część 1
 66. – część 2
 67. – część 3
 68. Bp Antoni Długosz śpiewa z Krawczykiem o Europie
 69. EUROPO NIE MOŻESZ ŻYĆ BEZ BOGA
 70. Czytając Jana Pawła II „List do artystów”
 71. DODATEK
 72. Dekalog duszpasterza wg biskupa Długosza
 73. Pismo Anioł Stróż – rozmowa z ks. bpem Antonim Długoszem
 74. Spełnił pragnienie Jana Pawła II – rozmowa z bpem A. Długoszem
 75. Ziarno w Częstochowie
 76. Rozprawy doktorskie i habilitacyjne
 77. Zwycięstwo nad śmiercią i szatanem
 78. BISKUP DŁUGOSZ ŚPIEWA , TAŃCZY I OPOWIADA EWANGELIĘ
 79. Wspomnienia ks. bpa Antoniego Długosza
 80. Antoni Długosz (z Wikipedii)
 81. Antoni Długosz wg www.traugutt.net
 82. Spis treści

Biogram ks. bp. Antoniego Długosza

biskup-biogram

ks. bp Antoni Długosz

Ksiądz biskup Antoni Józef Długosz jest absolwentem II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1959 r. wstąpił do Częstochowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie, które ukończył w 1965 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk bpa Stefana Bareły w katedrze Częstochowskiej. W latach 1965-1968 był wikariuszem w Wieruszowie, Maczkach i Radomsku. W latach 1968-71 specjalizował się w zakresie biblistyki w AK w Warszawie. W tejże uczelni w latach 1973-76 odbył specjalistyczne studia z katechetyki. W 1976 roku doktoryzował się na podstawie pracy „Opowieść o Gedeonie (Sdz 6-8) w świetle współczesnej teologii biblijnej”. Od 1972 roku pracował na Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Częstochowie na stanowisku wizytatora katechizacji. Od 1975 roku rozpoczął wykładać katechetykę w Częstochowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. W latach 1977-79 był wykładowcą katechetyki w Krakowskim Metropolitalnym Seminarium Duchownym. Od 1972 r. prowadził wykłady z biblistyki na Studium Katechetycznym w Częstochowie. Pełniąc funkcję wizytatora katechizacji kierował permanentną formacją katechetów poprzez miesięczne dni skupienia, sympozja oraz dwuletnie studium katechetyczne. W 1993 roku został dyrektorem i wykładowcą nowo erygowanego Kolegium Teologicznego w Częstochowie. Prowadzi także wykłady z katechetyki w Instytucie Teologicznym w Częstochowie. Od 1992 r. prowadzi wykłady katechetyki w Sosnowieckim Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie oraz Kolegium Teologicznym w Sosnowcu. Napisał kilkanaście artykułów o tematyce biblijno-katechetycznej. Pisze homilie i biblijne opowiadania oraz katechezy. Brał udział w pracach przygotowujących materiały katechetyczne pod kierunkiem ks. prof. dr hab. J. Charatańskiego. Uczestniczył jako prelegent w katechetycznych sympozjach w WIK-u w Krakowie, a także przez kilka lat prowadził w tej uczelni wykłady z biblistyki i katechetyki.

W 1998 r. uzyskuje stopień naukowy doktor habilitowany nauk teologicznych na podstawie rozprawy Katechetyczne przesłanie znaków Starego Testamentu.

Jest delegatem Konferencji episkopatu Polski ds. Młodzieży Nieprzystosowanej Społecznie, duszpasterzem osób z problemem narkotykowym, założycielem i kierownikiem ośrodka rehabilitacyjnego dla narkomanów i alkoholików „Betania‖ we Mstowie, i Krajowym Duszpasterzem Ochotniczych Hufców Pracy. Zajmuje się duszpasterstwem dzieci specjalnej troski. Występuje w programie „Ziarno‖ w TVP1 oraz Radiu Maryja i Telewizji Trwam, w programach dla dzieci. Jest duszpasterzem Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci razem z ojcem Piotrem Dettlaffem (CSsR). Ulubione lektury: Fiodora Dostojewskiego, Nicholasa Sparksa, Ericha Segala, Jamesa Baldwina, Haliny Poświatowskiej. Zainteresowania: malarstwo, muzyka, teatr, kino.

W 2007 wydał płytę z piosenkami dla dzieci pt.”Chrześcijanin tańczy”. Biskup śpiewa na niej wiele znanych i lubianych piosenek chrześcijańskich z towarzyszeniem dzieci. Klip do tej piosenki, przedstawiający biskupa tańczącego z dziećmi na tle kolorowych wzorów został umieszczony na portalu Youtube.com. Powstało także wiele przeróbek, m.in. wstawiających do klipu muzykę klubową. Na podstawie melodii piosenki powstała również popularna w internecie animacja przedstawiająca tzw. „tańczące parabole‖. 21 stycznia 2007 r. został Kawalerem Orderu Uśmiechu, odznaczenia przyznanego mu przez Międzynarodową Kapitułę Orderu Uśmiechu na wniosek częstochowskich dzieci. W ciągu prawie 38 lat istnienia Kapituła przyznała ok. 840 Orderów Uśmiechu głowom koronowanym, duchownym, lekarzom, nauczycielom, instruktorom harcerstwa, działaczom społecznym, biznesmenom, aktorom, piosenkarzom i zwykłym ludziom, którzy zrobili coś nieprzeciętnego dla najmłodszych. Odznaczenia wręczano już na wszystkich kontynentach. Wcześniej laureatami byli już duchowni, m.in. Jan Paweł II, Dalajlama, kardynałowie – Franciszek Macharski i Henryk Gulbinowicz oraz bp Ignacy Jeż a ostatnio także ksiądz prałat Michał Józefczyk z Tarnobrzega.