Nowenna do św. Judy Tadeusza

w zupełnie beznadziejnych przypadkach

swjudaNależy odmawiać ją jako modlitwę przez 9 dni. Pamiętajmy jednak, żeby modlitwa była pełna ufności i uległości, tak jak odmawiał ją Pan Jezus:

„Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!” (Łk 22, 42).

Bóg bowiem najlepiej wie, czego nam potrzeba do zbawienia naszej duszy i hojnie nas tym obdarza, gdy tylko Go poprosimy.

Aby Najświętsze Serce Jezusa było czczone modlitwą i miłością w każdym tabernakulum aż do końca czasów. Amen.
Aby Najświętsze Serce Jezusa było otoczone chwałą i wspaniałością teraz i na wieki. Amen.
Św. Judo Tadeuszu poproś za nami, wysłuchaj naszej prośby. Amen.
Niech będzie błogosławione Najświętsze Serce Jezusa.
Niech będzie błogosławione Niepokalane Serce Maryi.
Niech będzie błogosławiony św. Juda Tadeusz na całym świecie i w wieczności.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Wg http://www.ordo.pallotyni.pl/index.php/naboestwa-i-modlitwy/modlitwy-do-sw-judy-tadeusza/507-nowenna-do-sw-judy-tadeusza-w-zupelnie-beznadziejnych-przypadkach