Modlitwa chorego

o zdrowie i siłę duchową

m7-jezusPanie Jezu spojrzyj z miłością na moje
cierpienie i okaż mi miłosierdzie.

Spraw, bym doznał(a) potęgi Twojej
dobroci i w zdrowiu mógł(a) wrócić do
normalnego życia.

Póki jednak choruję, wzmocnij we
mnie głęboką ufność wobec Twych
ojcowskich zamierzeń i pomóż mi
poddać się Twojej woli.

Maryjo, Uzdrowienie chorych, weź
mnie w matczyną swą opiekę.

Amen.