Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II

na drugi rok przygotowania do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000

m2-2000
Duchu Święty, najsłodszy Gościu serc,
ukaż nam głębokie znaczenie
Wielkiego Jubileuszu, aby dusze nasze
mogły go świętować z wiarą w nadziei,
która nie zawodzi, w miłości,
która nie oczekuje niczego w zamian.

Przyjdź, Duchu miłości i pokoju!

Duchu Prawdy, który przenikasz
głębokości Boże, żywa pamięci
i proroctwo Kościoła, prowadź ludzkość
do uznania w Jezusie z Nazaretu
Pana chwały, Zbawiciela świata,
najwyższe spełnienie dziejów.

Duchu Stworzycielu,
tajemniczy twórco Królestwa Bożego,
mocą Twoich świętych darów
wspomagaj Kościół, aby odważnie
przekroczył próg nowego Tysiąclecia
i niósł przyszłym pokoleniom
światło zbawczego Słowa.

Duchu świętości, Boskie tchnienie,
które porusza wszechświat,
przyjdź i odnów oblicze ziemi.
Wzbudź w sercach chrześcijan
pragnienie pełnej jedności,
aby byli dla świata skutecznym
znakiem i narzędziem
wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem
i jedności całego rodzaju ludzkiego.

Duchu komunii, duszo i podporo Kościoła,
spraw, aby bogactwo charyzmatów i posług
umacniało jedność Ciała Chrystusowego;
spraw, aby wierni świeccy,
osoby konsekrowane i wyświęceni
szafarze sakramentów wspólnie dążyli
do budowania Królestwa Bożego.
Duchu Pocieszycielu, niewyczerpane źródło
radości i pokoju, pobudzaj do solidarności
wobec potrzebujących,
dodaj chorym otuchy, wystawionych na próby,
obdarz ufnością i nadzieją,
ożyw we wszystkich
chęć czynnego zaangażowania
w budowie lepszej przyszłości.

Duchu Mądrości, który nawiedzasz
umysły i serca,
spraw, aby postęp wiedzy i techniki
służył życiu, sprawiedliwości i pokojowi.
Wspieraj dialog z wyznawcami innych religii,
pomóż różnym kulturom otworzyć się
na wartość Ewangelii.

Duchu życia, za Twoją sprawą
Słowo stało się ciałem w łonie Dziewicy,
Niewiasty, która milczy i słucha.
Ucz nas wrażliwości na natchnienia
Twojej miłości i gotowości
do odczytywania zawsze znaków czasu,
które stawiasz na drogach historii.

Przyjdź, Duchu miłości i pokoju!

Tobie, Duchu miłości,
wraz z Ojcem Wszechmogącym
i Synem Jednorodzonym,
wszelka cześć i chwała
po wszystkie wieki wieków. Amen.