APEL JASNOGÓRSKI z 11 listopada 2015 roku. Rozważania ks. bpa pomocniczego Archidiecezji Częstochowskiej prof. dr hab. Antoniego Długosza

1-300x200

 

 

Poniżej pełny, autoryzowany tekst rozważań ks. bpa pomocniczego Archidiecezji Częstochowskiej prof. dr hab. Antoniego Długosza.

 

Droga nasza Matko!
W 97 rocznicę odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny, jako jej i Twoje dzieci wyrażamy wdzięczność Twojemu Synowi za ten wielki dar.
Polska jest naszą trzecią matką obok tej, która nas urodziła, oraz obok Ciebie, która przyjęłaś nas za swoje dzieci pod krzyżem w testamencie Jezusa.
Ojczyzna Polska to ziemia – terytorium nad której nienaruszalności czuwa wojsko.
Ojczyzna to przede wszystkim ludzie, którzy na co dzień pragną żyć w bezpieczeństwie – choć nie zawsze umieją to docenić.
Ojczyzna to ktoś ważny i drogi jak matka, o której czci i szacunku przypomina Bóg w IV przykazaniu dekalogu.
Z tego też przykazania Bożego wypływa obowiązek miłowania ziemskiej Ojczyzny, czynienia wszystkiego dla jej rozwoju i rozkwitu, pamięci o minionych wydarzeniach, o ludziach, którzy dla niej pracowali, cierpieli i za nią oddawali swe życie.
Ojczyzna to wielcy królowie i wodzowie …
To wiara, kultura, historia ojczystej ziemi, dobra znajomość dziejów ojczystych – jak uczy św. Jan Paweł II. Papież mówi: „Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli.”
Ojczyzna to bohaterska przeszłość listopada i stycznia, Monte Casino i warszawski sierpień, to zsyłki syberyjskie, ofiara Katynia …to Oświęcim i Majdanek, to niewola bolszewicka.
Ojczyzna to blaski (Konstytucja 3 Maja, to Cud nad Wisłą, papież Polak, to sierpień i Solidarność, to poeci i pisarze, to groby i cmentarze rozsiane po świecie.
Ojczyzna to także cienie (to wady narodowe – są one liczne, przykre i niszczące naród).
Ojczyzna zawsze jest wspólnym domem, o którym często się myśli, dla którego pragnie się jak najlepiej, do którego chętnie się wraca i broni jeśli zajdzie tego potrzeba.

<<Jedyną odpowiedzią człowieka na dar ojczyzny jest postawa miłości do niej, czyli patriotyzm: Postawa służby wobec niej. Jan Paweł II mówi: „Czuję się odpowiedzialny za to wielkie, wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska. /…/ Czuwajmy przy tym wszystkim, co stanowi autentyczne dziedzictwo pokoleń, starając się wzbogacić to dziedzictwo. Naród zaś jest przede wszystkim bogaty ludźmi. Bogaty człowiekiem. /…/ Bogaty każdym, który czuwa w imię prawdy, ona bowiem nadaje kształt miłości.>>                (Jan Paweł II)

Uczestnictwo w pewnych wartościach „wspólnie
z innymi”, oznacza nie tylko to, co się otrzymuje, lecz zarazem i to, co się wnosi we wspólnotę. Dlatego Jan Paweł II, który świadomie i w pełni uczestniczy w ojczystej wspólnocie, mówi, i pragnie spłacić dług, jaki zaciągnął wobec dziedzictwa ducha, które rozpoczęło się od Bogurodzicy. W tym duchu pragnie, aby jego posługiwanie Kościołowi powszechnemu „posłużyło w jakiejś szczególnej mierze Ojczyźnie, kulturze polskiej, nauce polskiej, narodowi polskiemu, wszystkiemu, co Polskę stanowi”.

Dziś, kiedy nie musimy prowadzić walki zbrojnej, na czasy pokojowe, na jednostajne dni pracy przez służbę Polsce – szlachetny upór, poświęcenie wyższym celom – przynośmy dobre wyniki jednostkom i zbiorowości – spłacajmy dług – traktując swoje życie jako służbę rodzinie, ojczyźnie i narodowi a nawet ludzkości.
Taka postawa służby stanowić będzie wyzwanie dla nowych ludzi i pokoleń, podejmując i wypełniając zadania które niesie codzienność. A gdy zachodzi potrzeba podjęcia walki o słuszną sprawę, miejmy na uwadze tę dobrą zasadę „służę nie sobie lecz społeczeństwu”. Nie rozpraszajmy się. Musimy iść wspólnie dalej.
Nasze rozważanie zakończmy fragmentem wiersza Marka Grechuty p.t. Ojczyzna.
Bez historii, mowy, sztuki
bez mądrości tej z nauki
naród się zamieni w bezimienny kraj.
Dziś Ojczyzna jest w potrzebie
czeka ciebie, wierzy w ciebie
tysiąc lat historii patrzy w serce twe.

32025423_m-300x162

 

Biskup Pomocniczy Archidiecezji Częstochowskiej prof. dr hab. Antoni DŁUGOSZ
Częstochowa, 11 listopada 2015 roku

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *