TRZEJ POMOCNICY W KRYZYSIE.

W każdym pokoleniu kaznodzieje powtarzali, że żyjemy w trudnych czasach. Mieli ku temu uzasadnione powody. W naszej epoce również możemy powtórzyć tę samą diagnozę: doświadczamy trudności i zła, mamy powody do obaw o przyszłość oraz doświadczamy kruchości naszego istnienia i planów.
Jednocześnie w każdym pokoleniu ludzie wiary nieśli przesłanie nadziei. W psalmie 119 czytamy: „Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich, Panie, i światłem na mojej ścieżce. Przysiągłem i postanawiam przestrzegać Twych sprawiedliwych wyroków”. A za prorokiem Ezechielem powtarzamy: „Dlaczego mielibyście umrzeć, domu Izraela? Ja nie mam żadnego upodobania w śmierci, mówi Pan Bóg. Zatem nawróćcie się, a żyć będziecie”. Słowo Boże oświetla nasze drogi nawet w najtrudniejszych chwilach, a zaufanie Bogu, który jest miłośnikiem życia, umacnia nadzieję człowieka, który przeżywa obawy.
Tradycja Kościoła poucza, że w trudnościach możemy odwołać się do trzech pomocników. To modlitwa, post i uczynki miłosierdzia. Święty Piotr Chryzolog przypomina w jednym z kazań, że na nich „stoi wiara, wspiera się pobożność i trwa cnota”. Jednak warunkiem uzyskania skutecznej pomocy jest równoczesne praktykowanie wspomnianych zachowań, które wzajemnie dają sobie życie. „To, o co kołata modlitwa, zjednywa post, a osiąga miłosierdzie.” Kaznodzieja stwierdza dalej: „A więc modlitwa, uczynki miłosierdzia i post niech będą naszą jedyną obroną u Boga, jedynym wstawiennictwem, jedną trójpostaciową modlitwą”. To niezwykłe słowa, poszerzające rozumienie modlitwy, ukazujące, że ma ona wyrażać się we wszystkich wymiarach życia człowieka. Wówczas, jak stwierdził Tertulian, taka modlitwa stanie się „jedyną siłą zwyciężającą Boga”.
W czasach kryzysu i niepewności warto się modlić. Potrzebne jest usilne i ufne wołanie do Boga o ratunek, reforma własnego życia i skuteczne wspieranie bliźnich. Ponownie zapraszam do wspólnej modlitwy w ramach Grupy Modlitewnej TALENTU, która działa od trzech lat i wspiera duchowo polskich przedsiębiorców i nasze Duszpasterstwo. To wspaniałe „narzędzie”, którym dysponujemy. Skorzystajmy z niego, gdy tyle innych możliwości zawiodło. Chętnym udzielę wszystkich informacji. Wystarczy napisać na adres: gpiatek@scj.pl
________________________________________
Wieczorem zapraszam do Szpitala polowego Talentu. Swoje świadectwo dadzą Katarzyna i Roman Szubryt. Tematem będzie zaufanie Bogu w chwili kryzysu.

piątek, godz. 19.00 – Zaufanie Bogu, gdy firma się wali

ks. Grzegorz Piątek

strona@duszpasterstwotalent.net.pl

Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent”
2.75K subscribers

Zaproszeni przedsiębiorcy Katarzyna i Roman Szubryt rozmawiają z ks. Grzegorzem Piątkiem SCJ o kryzysie i Bożej opiece w doświadczeniu.
Zapraszamy przedsiębiorców na wieczorne rozmowy o rzeczach ważnych. Wspieramy się duchowo, dobrym słowem, świadectwami, wartościowymi przemyśleniami.
(Prawie) codziennie o 19.00. Organizator: Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT Subskrybuj nasz kanał ► https://www.youtube.com/user/dpipscj?…
Zapisz się na newsletter https://duszpasterstwotalent.pl
Dołącz na Facebooku ► https://www.facebook.com/Duszpasterst…
Pobierz aplikację ► https://play.google.com/store/apps/de…
Category
Nonprofits & Activism

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *