Wypełnienie testamentu Papieża Jana Pawła II

Grób Jana Pawła II w Grotach Watykańskich stał się miejscem modlitwy tysięcy ludzi. Zawsze byli wśród nich Polacy, którzy z wdzięcznością pielgrzymowali do grobu swego Rodaka, a wcześniej towarzyszyli mu za życia, otaczając go modlitwą – szczególnie w chwilach cierpienia, podczas niełatwych podróży apostolskich i kiedy odchodził do domu Ojca.

KS. ALBERT WARSO

Po śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II otworzono jego testament. Już pod datą 6 marca 1979 r. zapisał: „Po śmierci proszę o Msze święte i modlitwy”. Jedną z odpowiedzi na tę prośbę stała się piękna inicjatywa celebrowania w każdy czwartek Mszy świętych dla Polaków przy grobie Jana Pawła II. Tradycja ta trwa już dziewięć lat. Rozpoczęła się tuż po śmierci ­ Papieża.

Msze święte przy grobie Jana Pawła II

Pomysłodawcą czwartkowych Mszy świętych przy grobie Jana Pawła II jest ks. abp Konrad Krajewski, wówczas ceremoniarz papieski, dziś jałmużnik Ojca Świętego. Wspominał on: „Msze zrodziły się z potrzeby serca. To nie był żaden program duszpasterski. Zaraz po śmierci Jana Pawła II na pierwszej Mszy czwartkowej przeczytałem testament Jana Pawła II, (…) wtedy zrodziła się we mnie myśl, by te Msze czwartkowe, które zacząłem, były wypełnieniem jego testamentu. (…) Nie robiąc żadnych zaproszeń, odprawiałem dla tych, którzy przychodzili. ­Było nieraz 15, 20, potem 30 osób. Księża mogli dołączyć się do koncelebry bez konieczności ­pozwoleń. Potem liczba uczestników wzrosła do 80-100 koncelebransów i 200-300 wiernych. Pojawiły się problemy logistyczne, by pomieścić tak dużą grupę osób, sama przestrzeń w Grotach na to nie pozwalała. Musiały zostać wprowadzone bilety i obostrzenia. Tak było przez ok. 5-6 lat”. Na zakończenie każdej Mszy świętej celebrowanej w Grotach Watykańskich wierni, śpiewając Barkę, procesyjnie ­przechodzili na chwilę modlitwy do grobu ­Jana Pawła II. Wśród wielu intencji wypowiadanych w czasie tych Mszy świętych zawsze obecna była ta o jego rychłe wyniesienie do chwały nieba…

Prosimy, umacniaj nas w wierze

beatjp2-artPo raz ostatni czwartkową Mszę świętą w Grotach Watykańskich celebrowano 28 kwietnia 2011 r. Po beatyfikacji Jana Pawła II trumna z jego ciałem została umieszczona pod ołtarzem w kaplicy św. Sebastiana w bazylice watykańskiej. 1 maja 2011 r. papież Benedykt XVI mówił: „Już sześć lat minęło od dnia, w którym zebraliśmy się na tym placu, aby celebrować pogrzeb papieża Jana Pawła II. Ból utraty był głęboki, ale jeszcze większe było poczucie jakiejś ogromnej łaski, która otaczała Rzym i cały świat. (…) Już tamtego dnia czuliśmy unoszącą się woń świętości. (…) Błogosławiony jesteś, umiłowany papieżu Janie Pawle II, ponieważ uwierzyłeś. Prosimy, byś nadal umacniał z nieba wiarę Ludu Bożego”. Ks. prałat Konrad Krajewski zapytany po beatyfikacji o to, gdzie Polacy chcą, aby sprawowane były czwartkowe Msze święte – nadal w Grotach czy przy grobie Błogosławionego, powiedział, że w kaplicy św. Sebastiana, gdzie znajdują się jego relikwie. Kaplica może pomieścić więcej osób. Nierzadko Mszę świętą koncelebruje tu ok. 120 księży i uczestniczy w niej 400-500 osób. Od 25 kwietnia 2013 r. każda czwartkowa Msza święta jest transmitowana przez Radio Watykańskie, a za jego pośrednictwem także przez większość katolickich rozgłośni radiowych w Polsce. Dzięki temu wiele osób z całego świata może trwać w łączności modlitewnej z wiernymi zgromadzonymi przy grobie św. Jana Pawła II.

Zaproszenie do modlitwy

jp2mszafran-art31 października 2013 r. Mszy świętej przy grobie bł. Jana Pawła II przewodniczył papież Franciszek. Papieski jałmużnik mówił: „Powiedziałem mu [Ojcu Świętemu][/Ojcu] m.in. o tradycji Mszy czwartkowych. (…) Ojciec Święty mi powiedział: «To ja chętnie przyjdę na taką Mszę świętą!». Po moich święceniach biskupich podał dzień i poprosił, żeby nikomu nic nie mówić. Chciał zastać tych, którzy przychodzą co czwartek od wielu lat, a nie tylko tych, którzy przyjdą ze względu na jego obecność. I tak się stało. Tego dnia prawie nikt nie wiedział, że w czwartek będzie Ojciec Święty. (…) [Papież Franciszek][/Papież] swoją obecnością włączył się w nurt naszego kultu, by jednocześnie prosić dla całego Kościoła o wsparcie Błogosławionego, który niedługo będzie świętym”. We Mszy świętej pod przewodnictwem Ojca Świętego uczestniczyło wiele osób. Koncelebrowało ją wówczas ok. 120 księży. Nadszedł upragniony dzień kanonizacji. Pielgrzymi, którzy przybyli wówczas do Rzymu, nawiedzali też grób nowego Świętego. Codziennie wierni modlą się tam i zostawiają kartki z prośbami i podziękowaniami.

Nadal też w czwartki o godz. 7.10 licznie gromadzą się tam na Mszach świętych Polacy. Prośba zawarta w testamencie Papieża dziś staje się zaproszeniem do modlitwy za jego wstawiennictwem. Ojciec Święty Franciszek mówił po kanonizacji Jana Pawła II: „Niech jego wstawiennictwo wspiera życie i dobre zamiary każdego z was, troski i radości waszych bliskich, rozwój i pomyślną przyszłość Kościoła w Polsce oraz całej waszej Ojczyzny” (30 kwietnia 2014 r.).

(Artykuł z miesięcznika „Różaniec” nr 10 (748) październik 2014 roku, za zgodą autora i Wydawcy)