Wrogowie Krzyża chcą społeczeństwa bez chrześcijan

(artykuł pochodzący z miesięcznika WPIS nr 4/2015)
wpis-art4-001

wpis-art4-002

wpis-art4-003