Czy prawda zobowiązując – wyzwala czy zniewala?

Rozmowa Jacka Cydzika CSsR i Tadeusza Stycznia SDS

Tadeusz Styczeń SDS, profesor, filozof, etyk. Urodzony w 1931 r. w Wołowicach k. Krakowa. Studia teologiczne na Uniwersytecie Jagielońskim w Krakowie, filozoficzne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Od 1963 r. pracownik naukowo-dydaktyczny KUL. Obecnie kierownik Katedry Etyki, kierownik (i członek Rady Naukowej) Instytutu Jana Pawła II KUL, redaktor naczelny kwartalnika „Ethos”. Profesor Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną im. Jana Pawła II przy Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie.
Członek-załżyciel Internationale Akademie fur Philosophie (Dallas, USA, obecnie Liechtenstein), czlonek Towarzystwa Naukowego KUL, Polskiego towarzystwa Filozoficznego. Konsultor Papieskiej Rady do Spraw Rodziny. Członek Rady Zarządzjącej Papieskiej Akademii Życia. Redaktor „Roczników Filozoficznych KUL” (z.2). Współpracownik czasopisma: „Aletheia”, „Anthropotes” i „La Nuova Europa”.
Doktor honoris causa Uniwersytetu Nawarry w Pamplonie.
Główne obszary badań: etyka, metaetyka, antropologia filozoficzna i teologiczna, myśl Jana Pawła II.
Niektóre publikacje książkowe: Zarys etyki, cz. I: Meta-etyka; Etyka niezależna?; W drodze do etyki; Jedynie prawda wyzwala. Rozmowy o Janie Pawle II; Miłości, gdzie jesteś? Medytacje rekolekcyjne; Wolność w prawdzie; Wprowadzenie do etyki; Solidarność wyzwala; Urodziłeś się, by kochać; Życie jest święte.

P.S. Ks. Tadeusz Styczeń zmarł 14 października 2010 roku w Trzebnicy.