Odkryj Bożą miłość w tym co cię otacza

INFORMACJE O ALBUMIE

Boża miłość jest tak ogromna, że nawet gdybyśmy wpisami o niej zapełnili cały internet, nigdy nie zdołamy w pełni oddać jej potęgi. Nie oznacza to jednak, że nie możemy dostrzegać jej przejawów w otaczającym nas świecie. Niech ten krótki film uzmysłowi nam, jak wielka musi być Boża miłość skoro zostaliśmy powołani do życia w takiej przestrzeni.

Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać,
ale miłośc moja nie odstąpi od ciebie.
Iz 54, 10

GALERIA WIDEO