Drzwi święte z Bazyliki św. Piotra w Rzymie

INFORMACJE O ALBUMIE

W Bazylice św. Piotra Drzwi Święte wykonane są z brązu. Zostały poświęcone przez papieża Piusa XII zaraz po ich otwarciu, 24 grudnia 1949 roku. Są wyrazem wdzięczności katolików szwajcarskich za BOŻE ocalenie od koszmaru krwawej drugiej wojny światowej. Na obu skrzydłach tych drzwi jest 16 płyt – kwater, pokrytych płaskorzeźbami. Autorem odlanych w brązie płaskorzeźb jest artysta rzeźbiarz, rodem ze Sieny, Vico (Lodovico) Consori (1902-1979). Kwatery ułożone rzędami, po cztery od góry do dołu, wypełnione są scenami ze Starego i Nowego Testamentu.

ZDJĘCIA WRAZ Z OPISAMI