Polityka zbyt ważna rzecz, aby zostawić ją tylko politykom

(artykuł pochodzący z miesięcznika WPIS nr 4/2015)

7. Polityka zbyt ważna rzecz ... - str. 1-page-001

7. Polityka zbyt ważna rzecz ... - str. 2-page-001

7. Polityka zbyt ważna rzecz ... - str. 3-page-001

7. Polityka zbyt ważna rzecz ... - str. 4-page-001

7. Polityka zbyt ważna rzecz ... - str. 5-page-001

7. Polityka zbyt ważna rzecz ... - str. 6-page-001

7. Polityka zbyt ważna rzecz ... - str. 7-page-001