DROGI DO WOLNOŚCI

Wystawa „DROGI DO WOLNOŚCI”
Wystawa „Drogi do Wolności”, opowiada o historii lat 1956-1989. Na terenie byłej Stoczni Gdańskiej im. Lenina w Gdańsku w sierpniu 1980 roku narodziła się „Solidarność” – ruch społeczny i polityczny, który obudził w społeczeństwie polskim nadzieję na spełnienie marzeń o niepodległości.
18 dni strajku 1980 roku zakończone 31 sierpnia podpisaniem porozumień między strajkującymi a władzą, stały się symboliczną datą początku końca komunizmu w Europie.
Wydarzenia te zaczęły proces wyzwalania się wielu krajów spod władzy komunizmu. Ironia losu sprawiła, że to właśnie robotnicy z zakładu noszącego nazwę Lenina – przywódcy komunistów rosyjskich, rozpoczęli demontaż ustroju, który w teorii obiecywał ludziom wolność i dobrobyt a w praktyce przyniósł terror, nędzę i zniewolenie.
Wystawa „Drogi do Wolności” opowiada o ludziach, którzy starali się urzeczywistnić marzenia o suwerenności Polaków żyjących w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Im wszystkim poświęcona jest ta wystawa.
Decyzje konferencji jałtańskiej w 1945 roku oznaczały likwidację II Rzeczpospolitej Polskiej a kształtowanie nowego państwa praktycznie oddano Stalinowi. Chociaż Europa Zachodnia uznała układ jałtański za konieczny, Polska nigdy sie z nim nie pogodziła. Po wojnie społeczeństwo wielokrotnie demonstrowało swoje umiłowanie wolności.
Lata 1956, 1966, 1968, 1970, 1976, 1979, 1980, 1988 – to zasadnicze daty układające się w polską drogę do wolności. Bez poznania i zrozumienia tego marszu do niepodległości – nie można zrozumieć tego fenomenu, jakim była „Solidarność” 1980 roku.

Wystawa „Drogi do Wolności”
• TAK BYŁO
Przedsionek wystawy- to odtworzony prymitywny i ubogi w towary sklep z lat 70. Młodzież może zobaczyć jak szara i siermiężna była rzeczywistość PRL-u. Starsi przypomną sobie czasy gospodarki niedoborów i pustek na sklepowych półkach. Jest to okazja przypomnienia sobie tak często dziś idealizowanych realiów życia w socjalizmie.

4201

 

 

 

 

 

 

 

 

• ONI BYLI PIERWSI- wprowadzenie historyczne
Ekspozycja zaczyna się od stanowisk komputerowych, w których tematycznie pogrupowano kolejne etapy walki o wolność i prawa obywatelskie przed sierpniem 1980. Kolejne programy komputerowe pokazują: podziemie niepodległościowe z lat 1944-1957; kolejne daty wystąpień przeciw władzy komunistycznej: 1956, 1968, 1970, 1976 i 1980 rok. W specjalnych segmentach historycznych udokumentowano walkę kościoła katolickiego o wolność sumienia, działalność niepodległościową na emigracji i fenomenem kultury niezależnej. Realia komunistycznej Polski zarejestrowano pod hasłami „Cenzura”. „Bezpieka”, „PZPR i inni”, „Propaganda”, „Życie codzienne w PRL”.

4202

 

 

 

 

 

 

 

 

• SIERPIEŃ 1980
Na filmach i slajdach uwieczniona jest atmosfera Sierpnia 80, którego wydarzenia w konsekwencji stały się początkiem upadku komunizmu. Słychać fragmenty oryginalnych nagrań z negocjacji i piosenki strajkowe. Na slajdach oglądamy epizody z trwania strajku: dni oczekiwania na rozmowy z władzami, stoczniowe msze.
MIEJSCE KLUCZOWE- stół prezydialny, przy którym odbywały się negocjacje strajkujących z przedstawicielami rządu PRL i gdzie podpisano słynne Porozumienia Sierpniowe 31 sierpnia 1980 roku – rekonstrukcja wykonana dla potrzeb wystawy.
Wszystko jest tu autentyczne: stół, krzesła, tablice z postulatami historycznymi, długopis jakim Lech Wałęsa podpisywał porozumienia, a nawet krzyż i flagi, które zawiesili stoczniowcy na początku strajku.

• 16 MIESIĘCY NADZIEI
Tyle trwała po strajku sierpniowym legalna działalność „Solidarności”. Pokolenie, które wówczas odetchnęło wolnością, nazywa ten okres z sentymentem:- to był karnawał.
Ten okres znaczyły z jednej strony prowokacje ze strony władzy- z najbardziej groźną akcją władz w Bydgoszczy w marcu 1981 roku, z drugiej nadzieje na ugruntowanie porozumienia między władzą a społeczeństwem.

4204

 

 

 

 

 

 

 

• STAN WOJENNY I POWRÓT SOLIDARNOŚCI
Dnia 13 grudnia 1981 władza komunistyczna wypowiedziała wojnę własnemu społeczeństwu. Na slajdach można obejrzeć uliczne walki Polaków z narzuconą im odgórnie władzą. Można też obejrzeć odtworzoną podziemną drukarnię. W sali obok wyświetlany jest pięciominutowy poruszający film z okresu stanu wojennego.

4205

 

 

 

 

 

 

 

Powyższe wg http://www.gdansk.pl/urzad/kultura,155,692.html

O samej wystawie kliknij:

Czytaj

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *