JEZU UFAM TOBIE

OBRAZ JEZU UFAM TOBIE

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

<< Ojciec Święty Jan Paweł II, wiedziony pasterską troską o dusze i poruszony rozważaniem dobroci Ojca Miłosierdzia, pragnąc wpoić głęboko w umysły, wiernych te nakazy i pouczenia wiary chrześcijańskiej, postanowił, aby II Niedziela Wielkanocna była poświęcona rozpamiętywaniu ze szczególną pobożnością tych darów łaski, i nadał jej miano NIEDZIELI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO … Ażeby wierni przeżywali to święto z głęboką pobożnością, Ojciec Święty rozporządził, że WE WSPOMNIANĄ NIEDZIELĘ BĘDZIE MOŻNA DOSTĄPIĆ ODPUSTU ZUPEŁNEGO, zgodnie ze wskazaniami podanymi poniżej. >>
(Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dekret Misericors et miserator, 5 maja 2000 r.).

WEJDŹ: w PUBLIKACJE ZWIĄZANE Z NAUCZANIEM KOŚCIOŁA
• Nieskończone Miłosierdzie Boże

DZIENNICZEK

WEJDŻ w KSIĄŻKI I OPRACOWANIA
• JAN PAWEŁ II: pontyfikat, fakty, osoby, wydarzenia

WYBIERZ:
57. KALENDARIUM ŻYCIA ŚW. S. FAUSTYNY KOWALSKIEJ

W RADIO MARYJA – codziennie o godzinie 15.00
odmawiana jest Koronka do Bożego Miłosierdzia, gdzie wyjątki z „Dzienniczka” św. s. Faustyny czyta aktorka Halina Łabonarska.

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
(do odmawiania na zwykłej cząstce różańca – 5 dziesiątków)

Na początku

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Na dużych paciorkach (1 raz)
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (10 razy)
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie (3 razy)
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
—————–
Imprimatur:
kard. Franciszek Macharski
metropolita krakowski
Kraków, 16 lutego 1980

P.S. O artyście, malarzu Aleksandrze Markowskim, więcej w zakładce PUBLIKACJE / Malarz Światła.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *