24 listopada 2014

Archiwum dzienne

  • jkorcz-miejsca-swiete

    Jan Korcz – miejsca święte w Polsce

    Miejsca święte w Polsce – tom V W latach 2001, 2004, 2007 i 2010 ukazywały się kolejne tomy albumowego przewodnika w opracowaniu red. Jana Korcza pt. Miejsca święte w Polsce,  prezentujące po 100 sanktuariów ze wszystkich diecezji. „Słowa wstępne” do poszczególnych tomów zechcieli napisać: kard. Henryk Gulbinowicz, ks. prałat Zdzisław Peszkowski, bp Józef Zawitkowski i […]